1902-1903 School D

Foto van de Grote Markt Meisjesschool. Van 1883-1903 was het een meisjesschool.
Juffr. Beierman, hoofd der school. Onder 2e van links: J.L. Verheul-Jansen.
Onder 4e van links: C. Heeres-v.d. Weide.