1928-1929 school Grote Markt klas 2

Schoolklas van de Grote Marktschool. De onderwijzeres is juffr. Braat.