1938-1939 Grote Marktschool klas 4

Vooraan op de 1e bank zitten Hannie Brugge (links) en Annie Hol (rechts).