Overzicht naamaanduiding 1883 – 2008

Onze school heeft in de loop der tijden veel verschillende schoolnamen gehad:

School D

1883 – 1903 meisjesschool

1904 – 1921 meisjes/jongens

De twaalfklassige school D wordt in 1921 gesplitst in twee zesklassige scholen:

School C meisjes/jongens           School D meisjes/jongens

1921 – 1924                               1921 – 1924

Wordt in 1924                            Blijft in 1924

School B                                         School D

1924 – 1949                               1924 – 1949

Deze twee scholen worden bij raadsbesluit d.d. 2-12-1949 gefuseerd tot:

Openbare lagere school Frans Naereboutschool

Op 1 augustus 1985 ontstaat een fusie tussen “Het Mezennest” en “Frans Naereboutschool:

”de openbare basisschool “Frans Naerebout”

1995 – Wet toerusting en bereikbaarheid: fusie met Bouwen Ewoutschool:

“openbare basisschool de Branding – locatie Grote Markt”

 2006 – Archipelschool “Frans Naerebout”