Schoolgebouw en Grote Markt

De Grote Markt
De plaats waar onze school staat, is een historische plek in Vlissingen. De Grote Markt was "de Groote Markt" van Vlissingen, gelegen voor het oude, monumentale stadhuis. Op de markt werd handel gedreven en ook de galg had een plaatsje op deze Markt.

Het stadhuis op de Grote Markt (1600-1809)            

De Grote Markt, waar onze school aan ligt, was in de zeventiende en achttiende eeuw het echte centrum van Vlissingen. Aan de Grote Markt werd in 1591 begonnen met de bouw van een nieuw stadhuis. Het gebouw kwam niet zonder slag of stoot tot stand; soms lag de bouw een tijdje stil. Als er dan weer geld gevonden was, ging de bouw weer verder. Begin 1600 was het 33 bij 19 meter grote gebouw (in die tijd het grootste gebouw van Zeeland) dan toch bijna af. Het was een voornaam en evenwichtig gebouw geworden, een kleinere kopie van het Stadhuis van Antwerpen.
 

                                    
                                      

In het stadhuis werd niet alleen bestuurd, het diende ook voor de rechtspraak. Als symbool van de rechtspraak stond het beeld van de geblinddoekte vrouwe Justitia met weegschaal helemaal boven op het gebouw. De schepenen (wethouders), de baljuw (politie) en de burgemeesters bemoeiden zich met de rechtspraak. Zo af en toe verscheen het schavot op de Grote Markt (op die plaats ligt nog een grote steen in ons schoolplein). De beul kwam dan uit Middelburg om het vonnis uit te voeren. Als je minder straf kreeg, werd je aan de kaak van de stadhuismuur gesteld, of je werd rondgedraaid in het draaihuisje in een hoekje naast het bordes.

Twee eeuwen lang was het gebouw de trots van de stad.                           

Maar toen in 1809 de Fransen vanuit Vlissingen een invasie in Engeland voorbereiden, kwam de Engelse vloot vanaf zee de stad beschieten met een soort brandraketten.

                

Hierover werd toen geschreven: "Doch hetzelfde geesel des menschdoms, het oorlog, waardoor Vlissingen vroeger bloeide, beroofde hetzelfde op den 14 augustus 1809 van deszelfs schoonste pronkstuk en verkeerde het in gruis en puin. In vier uur tijd brandde het trotsche kunstgewrocht helemaal uit.                                                                                                 
                                       

In 1883 werd op de plaats van het vroegere stadhuis een school, die school D werd genoemd, geopend. Dit houdt in, dat in 2008 onze school haar 125-jarig jubileum viert!