Herinneringen van dhr. J.Heerebout
oud-leerkracht van de openbare lagere school Frans Naerebout  aan de Grote Markt  (1954-1974)
(Bron: Herdenkingsboekje 100-jarig bestaan Frans Naereboutschool 1983)

        
                                            Dhr. J.Heerebout met zijn klas in 1959-1960

Na de kerstvakantie, in januari 1954, ben ik begonnen aan de Frans Naereboutschool in de 4e klas. Het team bestond uit de collega’s mevr. J.Geelhoed-van der Ende, mej. C. van Weele, S. Lako, D.Roodenburg en P.Bil. Pas in augustus 1955 kon ik in verband met de woningnood naar Vlissingen verhuizen.
Vanuit de 4e klas, bovenin de Slijkstraat, hadden we een mooi gezicht op de Westerschelde. Bij hoogwater konden we de voorbijvarende schepen duidelijk zien, omdat er tussen de school en de Boulevard nog geen huizen waren gebouwd. In de klas hadden we een groot aquarium (van de fam. Van Leeuwen), waarin de stekelbaarsjes, die de kinderen meebrachten, een nestje bouwden.
De schelpen van het strand werden in een sigarendoos geplakt en van namen voorzien, waarna de kinderen de dozen weer mee naar huis namen.
 

s.s Thuredrecht

         

Onze klas had dit schip geadopteerd. De leerlingen correspondeerden met de bemanning en toen deze boot een keer in de haven van Antwerpen lag, werd de klas uitgenodigd om eens kennis te komen maken met de bemanning en het schip.
We hadden eigengemaakte poppen meegenomen en een ingelijste plattegrond van Vlissingen. De kinderen werden op van alles en nog wat getrakteerd en we kregen de vlag van de Maatschappij van Ommeren, die door de kok tijdens de reis was gemaakt.

Tot 1970 zwommen we ’s zomers in het Kanaal bij de Keersluis. Op de fiets gingen we er naar toe. Wie geen fiets had, zat bij een ander achterop, sommigen gingen lopen en een enkel kind ging op de step. We stelden onze fietsen, waar nu de verkeerslichten zijn geplaatst aan het einde van de President Rooseveltlaan en staken gezamenlijk de Vlissingseweg over, de dijk op, het jaagpad over en we waren bij het zwembad. Dezelfde route gingen we terug, maar de leerlingen, die geen fiets hadden, kwamen meestal erg laat terug in de klas.
Toen het Sportfondsenbad in 1970 geopend was, moesten we de eerste jaren ook per fiets gaan zwemmen. Gelukkig besloot de Gemeente al spoedig de leerlingen per bus te brengen en te halen. De leerlingen van de latere klassen hebben hun eerste zwemlessen gekregen in de Purleypool in Oost-Souburg.

 


               
Het zwembad aan het Jaagpad – geopend in 1953

De ontwikkeling van de maatschappij heeft uiteraard ook zijn invloed doen gelden op het onderwijs. Alfabetisch volgen hier een aantal voorbeelden:
aansluiting lager-kleuteronderwijs, aansluiting voortgezet onderwijs, avondvierdaagse, beroepententoonstelling, diaprojector, documentatiecentrum, godsdienstonderwijs, inbrander voor stencils, klei-oven, kopieerapparatuur, leesmoeders, nieuwe lees-, taal- en rekenmethodes, museumbezoek, RPCZ, praktijkschool voor de Rijks Pedagogische Academie, psychotechnisch onderzoek, sexuele voorlichting, schoolarts, schoolbegeleider, schooltandarts, schooltelevisie, schoolradio, schoolreisjes, schoolsparen, schoolzwemmen, sportdagen, stencilmachine, telefoon, tafeltjes en stoeltjes, toneelvoorstellingen, ouderparticipatie, verkeersexamen schriftelijk en praktisch, vernieuwingscursussen, vloeistofduplicator, enzovoorts.

In de klas stond een schrijfmachine, waarop de kinderen tijdens de lessen mochten leren typen. De meisjes, die in de pauze de borden schoonmaakten en de planten water gaven, namen de kans waar ook in de pauze te oefenen. Voor de leerlingen, die niet zo goed konden schrijven, was het een uitkomst, want het resultaat was bij ieder kind hetzelfde. Eén van de leerlingen, een jongen, kreeg van zijn ouders een schrijfmachine.

Veel leerlingen hebben leren lezen met: “aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees, hok, weide, does, hok, weide, duif, schapen”, maar ook het leesonderwijs werd vernieuwd. Er kwamen leesmoeders op school om kinderen te helpen bij het leren lezen.
Een andere aanpak zoals: groepslezen, stillezen, begrijpend lezen, klassikaal lezen, studerend lezen, forumlezen, niveaulezen, spreekbeurten, korte schetsjes en memoriseren. Dit laatste werd in onze klas veel gedaan door gedichtjes van Annie M.G. Schmidt op te zeggen uit “Fluitketeltje”, “Veertien Uilen” of “Op visite bij de reus”. Het laatste half uurtje van de week werd er voorgelezen uit: “De zoon van de stroper”, “Kruimeltje”, de Avonturen van Jan Kodde”.
Na twintig jaar aan de Frans Naereboutschool werkzaam te zijn geweest, heb ik in mei 1974 de school verlaten (ziekteverlof en daarna afgekeurd).

J.L. Heerebout