Reunie
(artikel overgenomen uit de Vlissingse Bode d.d. 12 maart 2008)

School viert 125-jarig bestaan
Frans Naereboutschool is spiegel van de maatschappij

VLISSINGEN - Net als zijn naamgever tijdens zijn leven moest ook de Frans Naereboutschool aan de Grote Markt in Vlissingen in het 125-jarig bestaan heel wat stormen doorstaan. De school in het hartje van de binnenstad bestaat echter nog steeds. Het jubileum wordt dit jaar gevierd, ondermeer met een grote reunie in juni.

                       
                        Een aantal van de schoolkinderen met v.l.n.r. Dini Jansen, Jan de
                   Wilde en Lydia Navest.

In het voorwoord van het boekje ter ere van het eeuwfeest in 1983 refereerde de toenmalige wethouder Adan aan de dreigende sluiting van de school, in de maanden voor het jubileum. Het geringe aantal leerlingen vormde een bedreiging. Iets verder in het stukje meldt hij echter trots dat het gemeentebestuur dat op het laatste moment kon voorkomen. "Doordat ik de toekomst een stijging van het leerlingenaantal te verwachten is", is te lezen.
Toch viel in 1995 tijdelijk het doek voor de Frans Naerebout. Zelfstandig doorgaan was, met de toenmalige wettelijke verordeningen, met 95 leerlingen onmogelijk. Een fusie met de Bouwen Ewoutschool was de enige kans op voortbestaan. Samen gingen ze verder onder de naam "de Branding", voor de talloze Vlissingers, die ooit op de Frans Naereboutschool les hadden gekregen, een doorn in het oog. Toen een paar jaar later alles onder de vlag van de Archipelscholen kwam te vallen, kreeg het gebouw weer de naam van de mensenredder.

Meisjesschool
Het is dan ook niet zo zeer dat in juni het 125-jarig bestaan van de school wordt gevierd. "Dat er op deze plek in Vlissingen al 125 jaar openbaar onderwijs wordt gegeven", geeft leerkracht Dini Jansen de precieze reden van de festiviteiten. In 1883 is het begonnen als meisjesschool. Toen heette het nog simpelweg School D, later werd de school de Grote Marktschool genoemd.
Hoewel de school dus een paar keer in haar voortbestaan werd bedreigd - niet in de laatste plaats toen het gebouw in 1942 door een bom van de Duitsers werd getroffen - gaat het nu goed.
"Voor Zeeuwse begrippen is het alleszins een redelijke school", zegt directeur Jan de Wilde. "We hebben nu iets meer dan 100 leerlingen. Dat aantal is al jaren stabiel. Het aantal basisschoolleerlingen in het centrum gaat in de toekomst zelfs weer stijgen, terwijl het landelijk daalt".
Hij doet zijn verhaal in een keurig ingerichte vergaderkamer op de zolderverdieping van het karakteristieke gebouw. De oppervlakte is pas vorig jaar bij de school getrokken. "Door de komst van een peuterspeelzaal, de bijna daarmee gepaard gaande naschoolse opvang en allerlei veranderde eisen kwamen we steeds verder in de knel te zitten qua ruimte. We zijn, zonder het echt te zijn, bijna een brede school. Vandaar dat we de zolder erbij moesten betrekken."

  

Verbouwing
De Frans Naereboutschool wacht al lang op een grondige verbouwing en uitbreiding, maar kreeg een paar jaar geleden van de gemeente Vlissingen te horen dat ze pas in 2010 aan de beurt is. "De gemeente was een paar jaar geleden al overtuigd van de noodzaak, maar het is nog maar de vraag of het straks daadwerkelijk kan." Jan de Wilde wil het niet zeggen, maar denkt wel eens dat een nieuw gebouw op een andere plek veel problemen zou oplossen. "Als ouder zou ik het niet graag hebben, dat het hier weggaat", zegt ouder Lydia Navest echter. "Het is een prachtig gebouw, met karakter", vult Dini Jansen haar aan. "Die uitstraling maakt je als school ook aantrekkelijker", is de directeur van mening. Vooral de locatie van de school is enorm belangrijk. "Het is een school, die voor het sociale gevoel van de buurt heel belangrijk is. De betrokkenheid van de ouders is enorm goed. Het gebeurt regelmatig dat ouders om half tien nog op het schoolplein aan het praten zijn. Sommigen ontmoeten elkaar hier en blijven vrienden voor het leven. Door de ligging hebben we ook een enorme verscheidenheid aan publiek", zegt Dini Jansen. "Het is een mooie afspiegeling van de bevolking, in andere wijken is dat wel eens anders. Hier zitten kinderen van heel hoog opgeleide ouders tot het kroost van mensen met vrijwel geen enkele opleiding".
We willen een laagdrempelige school zijn en vinden het belangrijk dat kinderen gelijkwaardig met elkaar omgaan en dus ook met de volwassenen. We respecteren elkaar hier".